Beaded Stretch Bracelet | African Opal | Citrine | Golden Enlightened Lotus Blossom | Yoga Mala Wrist Bracelet | Meditation | Lotus Charm | Gift Her