Mala Prayer Beads 108 Knotted 6mm | Pink Peruvian Opal | Rose Quartz | Yoga Spiritual Jewelry | Japa Mantra | Meditation | Heart Chakra | Gift