Mala Prayer Beads 54 Knotted 8mm | Pink Peruvian Opal | Garnet | Half Size Yoga Beads | Yoga Jewelry | Meditation Japa Mantra | Women's Gift