Mini Mala Prayer Beads Knotted 6mm | Black Tourmaline | Hematite | Mini Travel Yoga Beads | Wrist Mala | Spiritual Jewelry | Meditation Japa Mantra | Protecting Balance | Gift