Mini Pocket Mala Prayer Beads 8mm | 27 Beads | Garnet | Pink Peruvian Opal | Meditation Mantra Japa Beads | Wrist Mala | Root & Heart Chakra